LAZER EPİLYASİYASI

Amerikanın Candella firmasının ən son modeli Centle Lase Pro Aleksandrit lazer epiliyasiyası ilə arzuolunmaz tüklərdən birdəfəlik xilas olacaqsıniz.