Ümidlə yaşamaq

Biz çox maraqlı və çətin dövürdə yaşayırıq. yüksək texniki inkişaf, hətdində çox informasiya əvvəlki illərə nisbətən yüksək hərarət, bu günki həyata uyğunlaşmaq, insanlardan özünə nizam, özünə iradə etmək, özünü fərdi tərbiyyə etmək kimi bacaraq tələb edir. Bu məqsədə çatmaq üçün insanlarda möhkəm istək, iradə, fiziki və psixiki can saqlığı olmalıdırş.

Çox təssüf ki, əhalimiz arasında ruhdan düşmüş iradəsi zəif, gələcəyə inamı itmiş, özünə, öz gücünə, biliyinə və bacarıqına inanmayanlar da var. Belə bir ruh düşkünlüyü insanlarda gələcəkdə xəstəliklərə meyillilik yaradır, cə onları nevroz və depresiyaya xəstəliklərinə gətirib çıxarda bilər. Hətda bu mənfi əhvalı- ruhiyyə olanda onlar başqa bir somatik xəstəliklərin gedişatlrını uzadıb ya da ağırlaşdıra bilər.

Çox vaxtı belə insanlar əsəb sisteminin zəifləməsinə, pozulmasına lazimi diqqət vermirlər. Onlar özlərini xəstə saymırlar. Hətda bütün səbəbləri onların bonuna düşən işlərin öz üzərinə götürdüyü öhtəçiliyinin, ailesinin istədiyi kimi təmin etmədiyində görürlər. Düzdür , bu məsələn inanın ruh düşgünlüyünə səbəb olmaya bilməzlər. Lakin onu da bilmək lazımdır ki, insan istəsə öz qarşısına məqsəd qoysa , gələcəyə inamla baxsa, o, hər şeyə nüstün gələr, hətda öz xəstəliyinədə. Heç bir vaxt düşünmək olmaz ki,insan təkdir.

O tək deyil. O, özünə qapanır, özünü cəmiyyətdən uzaqlaşdırı və dahada fikir- qəm quyusuna düşür. Bu dəyşətli təklikdən, qorxulu fikirlərdən, inamsızlıqdan onu xilas edənlər var. Bu onun mehriban ailesi, yaxşı dost-tanışları, istədiyi yerdə oxuduqu saf kollektiv və həkim- psixoloqdur. O, həkimki, məhşur Avisennanın dediyi kimi, “ Gözəl qartal gözlərinə, əlləri isə qız əllərinə , müdrikliyi ilan müdrikliyinə, ürəyi isə şir iradəsinə malikdir “.

Onlar həmişə ruhdan düşən insanlara və xəstələrə arxa və yol göstərən olublar.

Bu həmişə belə olub, olur, və olacaqdır. Bunu unutmaq olmaz.


Избранные посты
Недавние посты
Архив
Поиск по тегам
Тегов пока нет.
Мы в соцсетях
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square